FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kelti


Kelti = Galovia

- staroveké príbuzné etnické skupiny indoeurópskeho pôvodu, ktoré od pol. 2. tis. pr. n. l. začali pôsobiť v južných častiach strednej Európy a západnej Európy (od Čiech až po Francúzsko). Z jazykového hľadiska majú rad spoločných znakov s Italikmi na juhu a Germánmi na severe. Kelti boli nositeľmi laténskej kultúry.

Etnogenéza keltských kmeňov bola ukončená na prelome 2. tis. pr. n. l. a 1. tis. pr. n. l.

V 7. stor. pr. n. l. - 5. stor. pr. n. l. sa osídlenie Keltov rozkladalo od Francúzska až po Karpaty, a to vrátane Britských ostrovov, Španielska, severného Talianska a časti Balkánu.

Z 5. stor. pr. n. l. pochádzajú prvé písomné pamiatky ako dôsledok úzkych kontaktov s Grékmi, Etruskami a Rimanmi.

278 pr. n. l. sa Kelti usadili v Malej Ázii.

V 1. stor. pr. n. l. boli keltské kmene pod rímskou nadvládou, ich uzemie na sever od Dunaja obsadili Germáni.

Na území Slovenska žil v 1. stor. keltský kmeň Kotínov, na území Čiech žíli Bojovia v 3. stor. pr. n. l. a 2. stor. pr. n. l.

Rast keltskej civilizácie bol pomerne rýchly na celom území a bol umožnený rozvinutým pbchodom so železom, soľou a poľnohospodárskymi výrobkami, ako aj spoločenskou organizáciou: Kelti rozlišovali vládnucu vrstvu, kňazskú vrstvu ( druidov), slobodných remeselníkov a roľníkov, vojsko.

--------
Kelti>