FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hospodárstvo


hospodárstvo hospodárstvo (FT)
= ekonomika

- výroba, rozdeľovanie, výmena a spotreba statkov. Hospodárstvo je predpokladom a základom života spoločnosti. Hospodárska činnosť ľudí vyviera z obmedzenosti a vzácnosti predmetov, ktoré slúžia k uspokojovaniu ich potrieb. Človeku nestači k živobytiu len to, čo voľne nachádza v prírode. Predmety prírody si prispôsobuje svojim potrebám. Väčšina predmetov, ktoré človek potrebuje, neexistuje v neobmedzenom množstve, sú vzácne, treba ich vyrábať ( L669;53).

---------------
hospodárstvo>