FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rozdeľovanie


rozdeľovanie

- rozčleňovanie nejakého celku na dve alebo viaceré čiastky; v ekonómii: moment spoločenského reprodukčného procesu, ktorý sprostredkúva spojenie medzi výrobou a spotrebou tým, že dochádza v ňom k vzniku podielov jednotlivých spoločenských tried, vrstiev, oblastí, odvetví, podnikov, skupín a jednotlivcov na živej a zhmotnenej práci v spoločenskej výrobe ( L421;577).

---------------
rozdeľovanie>