FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Potreba


potreba

- stav, v ktorom je niečo žiadúce, nutné, v ktorom sa nemožno bez niečoho zaobísť. Potreba je stav vyvolaný neuspokojenosťou požiadaviek, ktoré sú nevyhnutné pre normálnu činnosť, a zameraný na odstránenie tejto neuspokojenosti. Potreby veľmi úzko súvisia s hodnotami, ktoré sa na základe potrieb konštituujú ( L209;357 L53;386 L951;287 an.).

----------
potreba>