FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Francúzi


Francúzi (Francais)

- potomkovia keltských a ligurských kmeňov, ktoré osídlili územie medzi Rýnom a prielivom La Manche už v priebehu 2. tis. pr. n. l. - 1. tis. pr. n. l. Prvú kmeňovú federáciu tu vytvorili Kelti v 7. st. pr. n. l. Koncom 600 pr. n. l. dobyli Gréci na južnom pobreží kolóniu Massiliu (Marseille). Ok. zač. 1. st. n. l. vytvorili Rimania na území dnešného Francúzska rímsku provinciu Galiu a pôvodné obyvateľstvo romanizovali. Koncom 5. stor. n. l. obsadili Galiu Frankovia (dynastia Merovejcov) a pripojili ju k Franckej ríši. Za dynastie Karlovcov došlo k splynutiu románskeho a germánskeho obyvateľstva, ktoré bolo zavřšené v prvom francúzskom štáte, ktorý sa sformoval v priebehu 10. stor.

Moderný francúzsky národ vznikol zlúčením troch veľkých národností: provensálskej, juhofrancúzskej a severofrancúzskej, ktoré vznikali od 9. stor. na území Francúzska a ku ktorých zjednoteniu došlo v priebehu 18. stor.

-----------
Francúzi>