FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fotios


Fotios (ok. 820 Konstantinopol - ok. 891 Arménia) = Focius = Photios
Kód: 382

- byzantský filozof, teológ, polyhistor, najväčší učenec 9. stor.; 857-867 a 877-886 patriarchom Byzancie. V priebehu svojich bojov proti mocenským nárokom pápežstva sa stal otcom ortodoxie, prispel svojim polemikami s pápežom k prechodnej schizme a tým sa stal predchodcom veľkých schiziem počnúc 11. storočím.

Fótios bol profesorom na carihradskej univerzite, učiteľom Konštantína Filozofa.

Fotios patrí k vrcholným postavám byzantskej teologickej učenosti; bol popredným predstaviteľom byzantského humanizmu.

Na základe Fotiovho pozvania navštívil Carihrad 881-882 Metod .

---------
Fotios>