FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ortodoxia


ortodoxia ( gr.)

- pravovernosť, ktorej sa dovolávajú všetky vychodné cirkvy, väčšinou v pôvodnom znení ale aj v preklade (ruské pravoslávie). Zasadne sú všetky tieto cirkvy poznamenané gréckym svetom, tým skôr, pokiaľ nepatrili do rímskej ríše alebom byzantskej ríše , ako Rusko , Etiópia alebo východná Sýria (' nestoriáni') perského priestoru. Grécke myslenie, a tým aj grécke dogmatické pojmy nútili všade k sporom. Gréčtina bola nielen rečou Nového zákona, ale aj starou liturgickou rečou a rečou medzicirkevného styku v Oriente až do doby islamu. Aj po prechode k národným jazykom, vyvinutým väčšinou literárne až kresťanmi (slovanský, gruzínsky, arménsky, sýrsky, kotský, staronubijský, etiopský a rabský), sa udržal v liturgii grécky základ omnoho viac ako ako latinský na Západe ( L727;402).