FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

11. Stor.


10. stor. 12. stor.

Na pápežskom stolci sú: Silvester II. (999-1003), Ján XVII. (1003), Ján XVIII. (1004-1009), Sergius IV. (1009-1012), Benedikt VIII. (1012-1024), Ján XIX. (1024-1032), Benedikt IX. (1032-1044), Silvester III. (1045), Benedikt IX. (1045 druhý raz), Gregor VI. (1045-1046), Klement II. (1046-1047), Benedikt IX. (1047-1048 tretí raz), Damasus II. (1048), sv. Lev IX. (1049-1054), Viktor II. 1055-1057), Štefan IX. (1057-1058), Mikuláš II. (1059-1061), Alexander II. (1061-1073), sv. Gregor VII. (1073-1085), bl. Viktor III. (1086-1087), bl. Urban II. (1088-1099), Paschal II. (1099-1118)

756-1031
- vláda arabskej dynastie Umajjovcov v Španielsku; najväčší rozkvet cordobského emirátu (od r. 929 chalifátu) v prvej polovine 10. stor.

11. stor.
- vrcholný stredovek

11. - 13. stor.
- vyvrcholenie recoquisty

1000
- nadvláda Benátok v Dalmácii; v boji o obchodný monopol

1003
- Silvester II. +

1018
- územie Slovenska súčasťou Uhorska (do roku 1918)

1020
- postavenie Habichtsburgu (Habsburgu) vo švajčiarskom kantóne Aargau, od ktorého odvodzujú svoj pôvod Habsburgovci

1029-1268
- Antiocheia sídlom Antiochijského kniežactva

1031
- rozpad cordobského chalifátu na viac ako 20 malých emirátov; strata politickej jednoty uľahčila neskoršiu reconquistu

1032
- sv. Svorad-Andrej +

1033-1109
- Sv. Anselm

1046
- Atos dostáva vlastnú ústavu

1050-1125
- Roscellinus

1054
- konečný rozkol (schizma) medzi rímskou (latinskou) a gréckou cirkvou; prehĺbenie rozdielu v relatívne nazávislom vývoji západourópskej a výchdoeurópskej kultúry

1059
- zavedenie voľby pápeža kolégiom kardinálov; dekrét namierený proti zasahom cisára a iných svetských feudálov do voľby hlavy cirkvi

1061
- prvá zmienka o znalosti šachovej hry v Európe

okolo 1070-1121
- Viliam zo Champeaux

1071
- dobytie prístavu Bari Normanmi; pád poslednej byzantskej pevnosti v južnom Taliansku uľahčil Normanom ich výboje na Sicílii, ktorú odobrali Arabom r. 1091

1073-1085
- pontifikát Gregora VII.

1075
- obnovenie benediktínskeho kláštora vo Sv. Beňadiku

1077
- cesta Henricha IV., do Canossy; z obavy pred stratou koruny sa cisár potupne pokoril pápežovi; boj o investitúru sa tým však neskončil; v ďalšom období o. i. voľby protikráľov a protipápežov

1084
- založenie kartuziánskeho rádu

1085
- dobytie Toleda kastilským kráľom Alfonsom VI.; koniec prvého obdobia reconquisty; Španieli v Tolede čoskoro zakladajú veľké vedecké stredisko, kde sa takmer 200 rokov prekladali diela významých predstaviteľov islamskej filozofie a islamských vedcov do latinčiny a ďalších európskych jazykov ( Robert z Chesteru)

1088-1099
- pontifikát Urbana II.

1091
- odobratie Sicílie Arabom Normanmi

1095
- vyhlásenie krížovej výpravy pápežom Urbanom II; cieľom bolo oslobodenie Jeruzalema z moci seldžuckých Turkov; výraz krízovewj situácie západokresťanskej spoločnosti; poddaným sa malo dostať slobody a pôdy; túžba po majetku viedla do boja aj feudálov; výpravy podporovali severotalianske obchodné mestá, usilujúce sa o monopol obchodu s Východom

1096-1099
- 1. krížová výprava; ťaženie úspešné zakončené r. 1099 dobytím Jeruzalema a vytvorením štyroch križiackych štátov; najmocnejším z nich jeruzalemské kráľovstvo

------------
11. stor.>