FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia osvietenská - predstavitelia


filozofia osvietenská - predstavitelia

Bacon, F. zaraďuje sa aj medzi renesančných mysliteľov
Bayle, P.

Friedrich Veľký

Diderot, D.

Hobbes, Th.
Hume, D.

Kant, I. zároveň prekonávateľ osvietenstva

Lessing, G. E.
Locke, J.

Montesqieu, Ch. de S.

Rousseau. J.-J.

Šora Nogma

Thomasius, Ch.

Voltaire

Wolff, Ch.