FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Montesquieu, ch. l. de s.


Montesquieu (Baron de la Brede et de), Charles Louis de Secondat (1689 - 1755)
Kód: 253

- francúzsky filozof, spolutvorca idey deľby moci, ktorú rozpracúval v nadväznosti na Lockovo učenie o deľbe moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. V spisoch "Duch zákonov" a "Perské list" Montesquieu zdôvodňoval, že panovník musí celkom rešpektovať zákony scgválené parlamentom a činnosť sudcov má byť celkom nezávislá. V opačnom prípade panuje nesloboda.