FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rousseau, j.-j.


Rousseau, Jean-Jacques (1712 Ženeva - 1778 Ermenonville pri Paríži) Kód: 146

- francúzsky filozof obdobia osvietenstva, ktorý kritizoval predovšetkým racionalizmus svojej doby a proti preceňovaniu moci rozumu osvietencami požadoval, aby sa nezanedbávala kultura citu. Rousseau sa stavia skepticky ku kulturnemu pokroku ľudstva. Vyzdvihuje prírodného človeka na človeka kulturneho a volá po návrate k prírode. Základ štátu Rousseau videl v nezrušiteľnej zmluve medzi ľudom a panovníkom. Vo svojej filozofii náboženstva sa Rousseau vyznáva z deizmu; odmieta a kritizuje mýtus i rítus. Jednako len verí v možnosť uvedomenia si osobného boha v emocionálnom náboženskom prežívaní, pričom racionálne zostáva boh neuchopiteľný.

------------------
Rousseau, J.-J.>