FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Wolff, ch.


Wolff, Christian (1679-1754) Kód: 175

- nemecký filozof, predstaviteľ osvietenstva, systemizátor a popularizátor Leibnizovej filozofie, univerzitný profesor v Halle. Pracoval metódou racionalistickej dedukcie, prostredníctvom ktorej odvodzoval všetky filozofické pravdy z formálnologického zákona protirečenia. Svoje diela napísal z veľkej časti po nemecky, čím položil základ filozofickej terminológie v nemeckom jazyku. Wolffov filozofický systém bol dlhý čas vládnucou filozofiou v Nemecku.

Pre každý vedný odbor má byť vytvorená jednak disciplína opierajúca sa o princípy pojmovo odvodené, všeobecné, absolútne isté a nevyhnutné, jednak disciplína empirická. Prvá sa má usilovať odhaliť pravú podstatu súcna, druhá má prinášať holé fakty (nuda facti notitia), bez toho, aby sa ich snažila ďalej vysvetľovať. Napr. empirická psychologia má zisťovať skutočnosť psychických stavov a funkcií, ktoré racionálna pschológia vyvodila z metafyzického pojmu duše ( L567;433-434).

-------------
Wolff, Ch.>