FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia osvietenská


filozofia osvietenská

- súbor filozofických názorov a postojov, ktoré zaujímali predstavitelia osvietenstva, ktorého zárodky siahajú do 16. storočia (v Anglicku) a ktorý sa počnúc 17. storočím začal prudko rozvíjať najprv vo Francúzsku, odkiaľ sa postupne rozšíril do Nemecka, Ameriky a ďalších krajín. Osvietenská filozofia bojovala proti metafyzike a zastávala buď materialistické alebo deistické pozície, podporovala každý druh racionalizmu. Snažila sa opierať o výsledky prírodných vied. Pri reflexii dejín pracovala s predstavou pokroku. V eticko-pedagogickej oblasti presadzovala a zdôvodňovala humanitné ideály.

------------------------
filozofia osvietenská>