FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Európa (huyghe, r.)


Európa ( Huyghe, R.)

- sa formovala v dobe, keď sa ťažisko kresťanstvom obohatenej a otrasenej stredomorskej civilizácie presunulo na sever, zatiaľ čo jej vychodná časť sa v podobe byzantskeh ríše začala odpútavať, až sa nakoniec ceľkom odtrhla v 15. stor. po dobytí Turkami.Od tej doby sa Európa už nerozdeľovala na západ a východ, ale na sever a juh, v ktorom prevzala stredomorksé dedičstvo Talianska. Európsku jednotu sa však podarilo stmeliť spojením občianskej moci zo severu s rímskou cirkevnou nadvládou, čo sa pravda neobišlo bez konfliktov. Toto spojenie, ktoré pripravoval Chlodovik a ktoré uskutočnil Karol Veľký, dovřšil vznik Svätej ríše rímskej nářoda nemeckého, ktorej názov dosť názorne vyjadroval nečakané zjednotenie latinského sveta s jeho odporcom, starou Germániou.