FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Germánia


Germánia

- oblasť od Škandinávie až po strednú Európu, osídlená početnými germánskymi kmeňmi, ohraničená na juhu Dunajom, na západe Rýnom a na vychode Vislou. Juh zaberali horské pásy Hercynského lesa. Prvú správu o Germánii zanechal Pytheas z Massilie, ktorý sa okolo 340 pred n. l. ako prvý Grék plavil k jantárovému pobrežiu Severného mora. Augustus chcel pôvodne zriadiť provinciu Germánia, ktorá by bola siahala až po Labe.

Rímska provincie Germania superior (horná) a Germania inferios (dolná) zriadené po 80 n. l., ležiace na ľavom brehu rieky Rýn, boli len malou časťou germánskeho územia.

Tacitus opisuje jednotlivé germánske kmene, ich organizáciu a náboženstvo v monografickom diele "Germánia".