FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Chlodovik


Chlodovik (asi 446-511)

- franský kráľ od 481, porazil rímske légie a posunul hranice svojej ríže až k Rýnu, 496 prijal kresťanstvo, 507 bojoval proti Vizigótom, dobyl Akvitániu, 511 zvolal koncil do Orléansu. Podľa R. Huygha ( Európa (Huyghe, R.) pripravoval spojenie občianskej moci severu Európy s rímskou cirkevnou nadvládou.