FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Svätá rímska ríša nemeckého národa


Svätá rímska ríša nemeckého národa = rímsko-nemecká ríša
Svätá rímska ríša nemeckého národa (FT)

- stredoveká nemecká ríša, ktorá vznikla roku 800. Názov vznikal postupne: formulka ' rímska ríša' sa vyskytovala už v cisárskom titule Karola I. Veľkého, za cisára Fridricha I. Barbarossu 1157 doplnená o prívlastok 'svätá'. Národný charakter ríše sa zvýraznil až v 15. storočí, od 1512 je názov 'Svätá rímska ríša nemeckého národa' oficiálny názov nemeckej ríše. Zanikla 1806, keď sa cisárskej koruny vzdal posledný nemecký cisár František II. ( L715;694).

-------------------------------------
Svätá rímska ríša nemeckého národa>