FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Analýza jazyka


analýza jazyka = jazykový rozbor = analýza jazyková

- je rozklad celku jazyka pomocou pojmovoterminologického aparátu logiky, lingvistiky, psychológie, sémiotiky, kulturológie, antropológie, informatiky literárnej vedy a iných vied alebo filozofie na relativne najjednoduchšie žložky, za ktoré sa pri použití aparátu tej ktorej disciplíny už nepokračuje. Príkladom relatívne najjednoduchšej zložky jazyka pri jeho analýze prostriedkami logiky je jednoduchý výrok. Analýza jazyka je nevyhnutným podprocesom konštitúcie tohto ktorého pojmu jazyka, napríklad ligvistického pojmu jazyka, logického pojmu jazyka, psychologického pojmu jazyka, literárnovedného pojmu jazyka a pod.analýza jazyka>