FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda


veda veda (FT)
Kód: 65

- jedna z foriem osvojovania si sveta človekom, ktorej produktom (65) sú teoreticky systematizované objektívne poznatky alebo súbor poznatkov nachádzajúcich sa v zdôvodnenom kontexte resp. majúcich sa nachádzať v zdôvodnenom kontexte. Na vedu sa kladie požiadavka objektivity, pravdivosti a metodickosti (prípadne aj terminologickej jednoznačnosti).

Veda je predmetom skúmania radu metavedných disciplín, napr. filozofie vedy, logiky, teórie vedy a i.

Veda je hľadanie hypotéz a testovanie týchto hypotéz pokusmi o falzifikáciu jednotlivých dôsledkov.

Výrazom "veda" sa niekedy skrátene označuje vedný odbor.

-------
veda>