FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

12. Stor.


11. stor. 13. stor.

Na pápežskom stolci sú: Paschal II. (1099-1118), Gelasius II. (1118- 1119), Kalixt II. (1119-1124), Honorius II. (1124-1130), Inocent II. (1130- 1143), Celestin II. (1143-1144), Lucius II. (1144-1145), bl. Eugen III. (1145- 153), Anastazius IV. (1153-1154), Hadrian IV. (1154-1159), Alexander III. (1159-1181), Lucius III. (1181-1185), Urban III. (1185-1187), Gregor VIII. (1187), Klement III. (1187-1191), Celestín III. (1191-1198) a Inocent III. (1198-1216)

12. stor.
- pre filozofiu 12. stor. má výnimočný význam škola v Chartres
- vrcholný stredovek
- začínajú vznikať rytierske rády
- častejšie sa začína vyskytovať priebežné rátanie listov kódexov a iných tlačí ( foliácia)

1100 okolo
- rozvoj veľtrhov v Champagni, v jednom z hlavných stredísk európskeho stredovekého obchodu
- prvé vysúšanie bahnitých mokrín (poldery) vo Flandersku

1102
- personálna únia Uhorska a Chorvátska za panovníkov z dynastie Arpádovcov (do r. 1301); strata nezávislosti Chorvátska

1119
- založenie univerzity v Bologni, prvej európskej vysokej školy; predovšet- kým právnické štúdium
- založenie rádu templárov

ok. 1120
- dokončené rebrové klenby v kostoloch sv. trojice a sv. Štefana v Caen

1121-1158
- preklad Aristotelových logických spisov do latinčiny; postupne nasledova- li preklady Aristotelových prírodovedných kníh; v priebehu 13. stor. sa Aristotelovo dielo stalo hlavným základom vysokoškolskej výučby a celej svetskej učenosti

1122
- wromský konkordát, ukončenia boja o investitúru

1122-1151
- v Saint-Denis opátom Suger

1125
- dokončená tretia chrámová stavba v Cluny

1128
- Jakub z Benátok prekladá z gréčtiny do latinčiny Aristotelove spisy Ana- lytiky, Topiky a O sofistických dôkazoch

1132
- rozpad Kyjevskej Rusi na samostatné kniežactvá

1132-1144
- stavba baziliky v Saint-Denis pri Paríži; začiatok gotického slohu v architektúre

1141
- Hugo zo sv. Viktora +

1150
- príchod prvých nemeckých osadníkov na Spiš

1153
- Bernard z Clairvaux +

1163
- položený základný kameň novej katedrály v Paríži

1167/8
- založenie univerzity v Oxforde

1170
- zabitý canterburský arcibiskup Thomas Becket

1183
- koncil vo Verone, na ktorom bola založená inkvizícia

1187
- začiatok vojny medzi Anglickom a Francúzskom

------------
12. stor.>