FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Museion alexandrijské


Museion alexandrijské ( gr. múseion = svätyňa múz)

- bola vedecká inštitúcia, ktorú na radu Demetria Falerského zriadil r. 280 pr. n. l. Ptolemaios I. Soter vedľa kráľovského paláca v Alexandrii. V Museione spolu bývalo a pracovalo mnoho básnikov a učencov najrôznejších odborov; celkové zabezpečenie im poskytoval štát. Ich práca sa opierala o obrovksú knižnicu (cf. Alexandrijská knižnica). Venovali sa predovšetkým filologickým štúdiám spojeným s vydávaním spoľahlivých literárnych textov (textová kritika, exegéza). K najväčšiemu rozkvetu Museionu došlo za Ptolemaia II. Filadelfa, neskôr za Augusta. V 3. stor. n. l. boli budovy zničené. Museion trvalo naďalej v Sarapeiu. Posledný učenec Museionu, Theon, otec Hypatie, zomrel r. 415. Museion bolo predchodcom univerzít ( L191;395).