FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Priemysel


priemysel

- odvetvie materiálnej výroby zahrnujúce získavanie nerastných, rastlinných a živočíšnych surovín a ich spracovanie, ako aj opravy výrobkov z nich vyrobených a výrobu a rozvod energie každého druhu ( L421;512).

------------
priemysel>