FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súčasnosť


súčasnosť nem. Gegenwart

- je časový úsek, v ktorom práve žijeme (cf. L154;234). Vymedzenie tohto časového úseku obyčajne rešpektuje špecifikum nositeľa tohto života, pokiaľ ide napríklad o filozofov, vymedzuje sa súčasnosť ako interval medzi viac alebo menej polovicou minulého storočia a dnešným dňom (cf. súčasná filozofia).

------------
súčasnosť>