FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

45 Tis. pr. n. l.50 tis. pr. n. l. 40 tis. pr. n. l.

250 tis. pr. n. l. - 40 tis. pr. n. l.
- stredný paleolit

150 tis. pr. n. l. - 35 tis. pr. n. l.
- vek nálezov Homo sapiens neanderthalensis pochádzajúcich výhradne z územia Starého sveta

50 tis. pr. n. l. - 40 tis. pr. n. l.
- prvý väčší ústup posledného veľkého zaľadnenia Európy, ku ktorému došlo v 80. tis. pr. n. l.; človek sa vyvinul do človeka dnešného typu

45 tis. pr. n. l. - 10 tis. pr. n. l.
- v strednej Európe mladšia doba kamenná