FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Škola analistická

škola analistická = škola Annales = Škola Análov

- École des Annales - francúzska historická škola 20. stor., ktorú pred druhou svetovou vojnou založil M. Bloch a L. Febvre (roku 1929 v Paríži okolo Análov pre ekonomické a spoločenské dejiny ( J89)). Škola Annales vychádza z tradícií štrukturalizmu a sociológie E. Durkheima. Škola Análov je nový smer historického bádania, ktorý chce prekonať pozitivistickú historiografiu, zameranú na veľké udalosti a letopočty. Všíma si skôr dlhodobé civilizačné procesy a zmeny, život prostých ľudí, pramene a oblasti, ktoré predchádzajúca história zanedbávala. Skúma ekonomické a spoločenské podmienky, hmotné pamiatky, predmety a vyrobky, daňové, súdne a vôbec občianske písomnosti. Tým sa prirodzene stierajú umelé hranice medzi históriou, sociológiou, psychológiou, ekonómiou atď.

Cieľom školy Análov je vytvoriť taký rámec pre všetky spoločenské vedy, ktorý prelomí ich uzavretosť a izolovanosť

Škola Annales odmietala rozprávanie ako povrchné a jednotlivca ako nedôležitého a hlásala geografický a ekonomický determinizmus, ktorého štruktúry celkom určujú dlhodobý beh dejín ( L260;675). Školu Annales reprezentujú mená: M. Bloch, L. Febvre, J. Le Goff, F. Braudel. Metodologicky nadviazala na diskusie, ktoré sa viedli v nemeckej historiografii koncom 19. storočia a ktoré sú známe ako boj o Karla Lamprechta. Zakladateľ školy Annales, Marc Bloch, kritizoval tradičný historizmus založený na princípe individuality a vystúpil s požiadavkou, aby sa historiografia nezaoberala jednotlivcami, ale celými sociálnymi skupinami. Bloch zastával porovnávaciu metódu, ktorú aplikoval pri štúdiu feudalizmu, a vystúpil s koncepciou, ktorá sa usilovala podlomiť vládu úzkeho europocentrizmu v historiografii: zastával napr. požiadavku porovnávania európskeho a japonského feudalizmu (cf. L388;734 an. L719;295 L1281;25).

--------------------
škola analistická>