FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sociológia

sociológia Kód: 118

- spoločenská veda o zákonitostiach alebo tendenciách pohybu sociálnych systémov (štruktúr), napríklad spoločnosti, spoločenských skupín a pod., za ktorej zakladateľa považujú A. Comta. Predmetom sociológie sú: javy a procesy vytvárania rôznych foriem spoločenského života; štruktúry rôznych foriem ľudských pospolitostí; javy a procesy v týchto súboroch, vyplývajúce zo vzájomného pôsobenia ľudí; sily zoskupujúce a sily rozbíjajúce tieto súbory; zmeny v súboroch a ich pretváranie ( L161;10).

Sociológia je veda o moderných spoločnostiach, o ich vzniku, vývojovej dynamike a premenách, o ich vnútornej štruktúre (sociálnej a triednej) a o povahe a premenách vzťahov medzi ich jednotlivými podstatnými sociálnymi subsystémami (ekonomickým, politickým, kultúrnym, náboženským atď.).

Sociológia existovala nielen v podobe rozrôznených škôl, smerov a aradigiem, ktoré prechádzali naprieč kultúrami a národnými štátmi, ale existovala aj v pdobe národných sociologických škôl ( L1038;8).

-------------
sociológia>