FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

História

história = dejiny = historiografia = historické vedy = dejepis
Kód: 64

- je spoločenská veda ( historiografia), ktorá skúma poväčšinou minulostný aspekt spoločnosti alebo jej dejiny. Je predmetom viacerých metavedných výskumných odvetví: filozofie dejín, teórie historickej vedy, metodológie historickej vedy atď.

Historický obraz spoločnosti závisí od toho, aké klúčové alebo jadrové kategórie intervenujú ako dominantné v priebehu historickej reflexie spoločnosti: ak sa napríklad v historickom výskume uplatňuje kategória vývojovosti, konštituuje sa historický obraz spoločnosti, podľa ktorého sa spoločnosť vyvíja, ak táto kategória neintervenuje, historik uvažuje povedzme iba o určitých stavoch spoločnosti. Ďalšími pojmami alebo predstavami, ktoré zvyknú intervenovať v historickej reflexii spoločnosti je pojem/predstava zákona, osudu, nevyhnutnosti, náhody, slobody a pod.

-----------
história>