FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Biblia l174

Biblia [z gr. BIBLOS, kniha] L174 = Písmo = Sväté písmo

- zbierka kníh obsahujúca spisy, ktoré židovstvo aj kresťanstvo pokladá za sväté. Bibliu tvorí Stará zmluva (Starý zákon) a Nová zmluva (Nový zákon). Hoci knihy Starej zmluvy boli zväčša ustálené už v 5. stor. pr. n. l., definitívna podoba Biblie sa ustálila až v 9. stor. n. l. Biblia sa pokladá aj za cenný kultúrno-historický dokument ľudstva. Bibliou sa zaoberajú okrem teológie ( kresťanskej teológie) aj vedné disciplíny, ako biblická kritika, výklad Biblie ( exegéza), religionistika, dejiny literatúry, hebraistika atď.

---------
Biblia>