FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Ježiš kristus

Ježiš Kristus (cca 6 pr. n. l. Betlehem - ukrižovaný 7. 4. 30 n. l. Jeruzalem) Kód: 369

- židovský kazateľ hlásajúci skorý príchod kráľovstva božieho, ktorému bude predchádzať posledný súd a koniec sveta, keď sa každá dovtedajšia náboženská aj politická moc stane zbytočnou a zanikne. Toto učenie bolo za miestodržiteľstva Pontia Piláta v Judei označené rímskymi úradmi a židovskými náboženskými vodcami ako poburovanie, za ktoré Ježiša ukrižovali (cf. L50;88). Ježiš Kristus sa považuje "tiež za dejinného pôvodcu kresťanstva" ( L54;38).

Kristus je predmetom skúmania christológie.

----------------
Ježiš Kristus>