FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pravek

pravek

- najdlhšie obdobie ľudských dejín, ktoré začína vznikom človeka a ľudských pospolitostí zhruba pred 3 miliónmi rokov a končí vznikom prvych štátnych útvarov; je to obdobie dejín ľudstva pred starovekom. Pre strednú Európu sa vymedzuje napríklad časovým intervalom 1 milión pr. n. l. 600 n. l. ( L42;934). Vedecky skúma pravek napríklad prehistória.

Pravek je dejinné obdobie ľudstva, o ktorom nie sú zachované písomné správy, iba doklady ľudskej existencie (kosti) a činnosti (napr. nástroje, náradie, zbrane, šperky), súhrnne označované ako archeologické pramene. Pravek sa začína na začiatku štvrtohôr paleolitom.

Po prvý raz sa človek objavuje v oblasti Starého sveta ( Európa, Ázia, Afrika), potom v Amerike a Austrálii (cca 10 000 pr. n. l.). Trvanie a koniec praveku nie sú rovnaké; napr. na Blízkom východe ( Mezopotámia, Malá Ázia, Sýria, Egypt) končí približne 3000 pr. n. l., v egejskej oblasti v 5. st. pr. n. l., v časti strednej Európy okolo začiatku n. l., v naddunajskej Európe po sťahovaní národov ( L42;934).

---------
pravek>