FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

5. Stor. pr. n. l.

6. stor. pr. n. l. 4. stor. pr. n. l.

8. stor. pr. n. l. - 4. stor. pr. n. l.
- osová doba

5. stor. pr. n. l.
- pôsobenie Konfucia v Číne
- všetko plynie: Herakleitos
- Nenávisť a Láska (Odpudzovanie a Priťahovanie) ako svetotvorné sily: Empedokles
- pochybnosť, subjektivizmus: sofisti ( Protagoras)
- stiahnutie sa do ja: Sokrates
- začína sa širiť povesť Abdéry ako antického Kocúrkova

500 pred n. l. - 449 pred n. l.
- vojny medzi Perziou a gréckymi mestskými štátmi; úspešný boj Grékov proti perzskej expanzii; perzské vojny sa stali legendárnou udalosťou gréckych dejín

500-428 pred n. l.
- Anaxagoras alebo 497-427 pred n. l.

497-427 pred n. l.
- Anaxagoras

asi 490-421 pred n. l.
- Protagoras

asi 490-430 pred n. l.
- Leukippos
- Empedokles
- Zenon z Eley

ok. 483 pred n. l.
- v Indii umiera Budha, ktorého učenie sa stalo jedným z najvplyvnejších nábožensko-filozofickych systémov sveta

asi 469-399 pred n. l.
- Sokrates

460 pred n. l.
- do Atén prichádza Anaxagoras

460-430 pred n. l.
- grécky sochár Feidias vytvoril sochy Dia Olympského a Atény Partenos

asi 460-360 pred n. l.
- Demokritos

pol. 5. stor. pred n. l.
- grécka filozofia prechádza z maloázijských obcí do vlastného Grécka: Anaxagoras z Klozomén začína pôsobiť v Aténach

450 pred n. l.
- koniec halštatskej doby a začiatok laténskej doby

443-429 pred n. l.
- Grécko prežíva periklovský vek

430 pred n. l.
- Leukippos +
- Empedokles +
- Zenon z Eley +

428 pred n. l.
- Anaxagoras +

427-347 pred n. l.
- Platon

5./4. stor. pred n. l.
- vzniká grécka atomistická Demokritova filozofia, prvý veľký pokus v období antiky o jednotný materialistický výklad sveta

---------------------
5. stor. pr. n. l.>