FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pramene archeologické

pramene archeologické

- druh historických prameňov, ktoré tvoria buď vyrobky ľudských rúk, alebo doklady ľudskej činnosti (sidliská, kosti ulovených zvierat a pod.), najmä z dôb, z ktorych sa nezachovali pramene písané. Archeologické pramene vyššej svedeckej hodnoty sú archeologické pamiatky (hroby, hradiská a i.) ( L42;57-58).