FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poznatok - odkazy

poznatok - odkazy

druhy/príklady poznatkov

názory na poznatok

kvalita poznatkov

metóda učebná

poznanie
poznávanie
proces poznávací
propagácia

reprezentácia poznatkov

znalosť