FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Proces poznávací

proces poznávací

- kognitívny významový proces, čiže podproces manifestácie sveta v ľudskom vedomí, ktorý vyúsťuje do kognitívnych významovych útvarov alebo poznatkov.

-------------------
proces poznávací>