FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poznatok - druhy/príklady

poznatok - druhy/príklady

poznatok asertívny
poznatok asociatívny

poznatok časový

poznatok deklaratívny

poznatok fenomenologický
poznatok filozofický

poznatok hĺbkový

poznatok kauzálny
poznatok klasifikačný
poznatok kontextový

poznatok modelový

poznatok povrchový
poznatok priestorový
poznatok procedurálny

poznatok taxonomický
poznatok termový
poznatok temporálny

poznatok vedecký