FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pôsobenie vzájomné

pôsobenie vzájomné

- je taká závislosť medzi entitami, že pohyb jednej alebo jedných z nich je príčinou pohybu inej alebo iných z nich a naopak. Výsledok vzájomného pôsobenia je vzájomný vplyv entít na seba (ovplyvňujúca entita je zároveň ovplyvňovaná) a ich zjednotenie do istého typu celostnosti. Príkladom vzájomého pôsobenie je správanie, protirečenie, vzájomné pôsobenie medzi subjektom a objektom, interakcia hmotných objektov atď.

---------------------
pôsobenie vzájomné>