FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Celostnosť

celostnosť

- prejav existencie vzájomných väzieb, súvislostí, ktoré majú svoj obsah, štruktúru, dynamiku vývoja a sú súčasťou kvality, podieľajú sa na nej. Celistvosť je viac než celok skladajúci sa z častí ( L379; 4).