FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Protirečenie

protirečenie

- tvrdenie obsahujúce vzájomne si odporujúce myšlienky; rozpor; vzájomné pôsobenie protikladov ; črta prejavujúca sa tým, že predmet alebo jav obsahuje stránky, tendencie, ktoré navzájom súvisia a súčasne sú v protiklade, proti sebe bojujú, napr. že predmet má svoju kladnú a zápornú stránku, svoju minulosť a budúcnosť ( L209;641 L74;599an.).

---------------
protirečenie>