FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Plotinos - významové útvary

Plotinos - významové útvary

blaženosť (11)
boh (11)

človek (11)

dobro (11)
duša (11)
duša svetová (11)

emanácia (11)
extáza (11)

hmota (11)

idea (11)

jedno (11)

mnohosť (11)

nič (11)
nús (11)

rozum (11)
rozum svetový (11)

rôznosť (11)

sloboda (11)
súcno (11)
svet (11)