FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Duša svetová (plotinos)

duša svetová ( Plotinos)

- jednota mnohých čiastkových duší vyžarovaná zo svetového rozumu (11). Duša obsahuje rovnaké idey ako NÚS (11), nemá však jeho jednotnosť a nemennosť, ale zostupuje do sveta časopriestorového (hmotného, zmyslového), ktorého je organizujúcim a riadiacim princípom. Duša má analogickú funkciu ako duša v Platonovom dialógu Timaios a logos v stoicizme.