FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Idea (plotinos)

idea ( Plotinos)

- prvok svetového rozumu (11), ducha, duchovného sveta, pochádzajúci z božského vyžarovania, z emanácie (11) jedna (11). Idey, pokiaľ sú inteligibilné, t. j. zrozumiteľné, nie sú nadradené rozumu, ba ani nie sú mimo rozumu. Idey sú s rozumom jedno a rozum (inteligencia) poznávaním (stykom s ideami) postupne sám seba odhaľuje, súc v podstate "mnohopočetné jesno" ( L719;223).