FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Svet (plotinos)

svet ( Plotinos)

- emanácia (11) božstva. Svet je večný a odstupňovane dokonalý: na jednom póle je absolútne dokonalé jedno (11), na druhom pole je hmota (11) ako zdroj mnohosti, rôznosti, nedokonalosti a zla.

Charakteristickým znakom svetového celku je teda stupňovitosť. Každý nižší stupeň súcna je nevyhnutným produktom vyššieho stupňa, bez toho však, že by sa tým podstata vyššieho stupňa menila. Napríklad jedno (11), produkujúce rozum (11), sa podobá slnku, ktorého podstata sa nezmenšuje tým, že vyžaruje (11) svetlo. Štruktúra svetového celku je večná ( L157;479).