FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Emanácia (plotinos)

emanácia ( Plotinos)

- vyľarovanie jedného stupňa súcna vo svete (11) z druhého stupňa; je to proces, ktorý neprebieha v čase, ale je to vz»ah odvekej odvodenosti alebo závislosti ( L157;479).