FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sčítanie

sčítanie

- spočítanie - počtový výkon, binárna operácia, ktorá usporiadanej dvojici (a, b) reálnych čísel priraďuje číslo oznčené symbolom a+b.

Čísla, ktoré sa pri sčítaní sčítavjú sa nazývajú sčítance.

Výsledok sčítania je číslo, ktoré sa nazýva súčet.

-----------
sčítanie>