FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Úkon počtový

úkon počtový

- aritmetický úkon, aritmetická operácia : sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, ...