FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Maimonides

Maimonides (Moše-ben-Maimun) (1135 - 1204) Kód: 481

- židovský filozof, vrcholný predstaviteľ stredovekej židovskej filozofie; predstaviteľ racionalistickej školy v judaizme. Súčasník a rodák Averroa, takisto lekár, právnik, teológ.

Maimonides sa usiloval dôsledne zjednotiť vieru a filozofiu. Viera je pre neho tóra, židovský zákon. Filozofia pre neho predstavuje aristotelizmus, ktorý mu sprostredkoval Averroes.

Vo filozofii uskutočnil syntézu židovskej teológie a Aristotelovej filozofie. Podal alegorický výklad Biblie a jednotlivých dogiem judaizmu. Posledným cieľom poznania je racionálne zdôvodniť najvyššiu pravdu. Mocne ovplyvnil neskorú scholastiku. Pripisuje sa mu Ani maamin.

Hlavným dielom Maimonida je 'Sprievodca nerozhodných', kde sa obracia na tych vzdelancov vo filozofii, ktorí oslabli vo viere a potrebujú pomoc pri rozhodovaní. Toto dielo malo v stredoveku veľký vplyv a bolo veľmi rozšírené. Nejestvuje vari ani jeden veľký učiteľ scholastiky, ktorý by nebol čítal 'Sprievodcu nerozhodných'.

-------------
Maimonides>