FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Ibn rušd

Ibn Rušd, Muhammad (1126 Cordoba - 1198 Maroko) = Averroes
Kód: 116

- najväčší filozof moslimského stredovekého západu; arabský filozof a vedec ( lekár, právnik, matematik); žil v období Cordóbskeho kalifátu; bol sudcom a osobným lekárom kalifa. Averroovo dielo predstavuje vrchol arabského aristotelizmu. Tak ako Aristotela v stredoveku nazývali jednoducho "Filozof", Averroes dostal meno "Komentátor".

Averroes rozdelil poznanie na vieru, teológiu a filozofiu. Nazdával sa, že len filozofia dospeje k čistej pravde, dodáva však, že toto poznanie nie je dostupné každému a ľudia sa zväčša musia uspokojiť s vierou. Na túto teóriu sa neskôr odvolávajú stúpenci učenia o dvojakej pravde ( Duns Scotus, Occam, Pomponazzi a i.), podľa ktorého existujú dva, navzájom nezávislé druhy právd, pravdy teologické a pravdy filozofické.

Bez toho, že by sa zriekol mohamedánskeho náboženstva, rozvíjal materialistické prvky Aristotelovej filozofie. Hmotu a pohyb považoval za večné, nestvoriteľné rovnako ako boha. Boh a hmota sú dve večné, rovnako nezávislé príčiny. Averroes dokazoval nestvoriteľnosť hmoty a Boha pokladal len za prvú príčinu zmien, ktoré sa vo svete odohrávajú.

Dušu človeka spájal s telom, pričom popieral jej nesmrteľnosť. Individuálna duša je smrteľná. Niet posmrtného života, tvrdí Ibn Rušd.

Averroes významne ovplyvnil scholastickú filozofiu. V jeho diele arabská filozofia dospieva k svojmu vrcholu a jednoznačne prijíma orientáciu na aristotelizmus.

-----------
Ibn Rušd>