FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Tóra

Tóra = Mojžišove knihy = Päť kníh Mojžišových

- židovský zákon, Mojžišove knihy, časť Biblie, ktorá bola spočiatku židovstvom považovaná za jedine svätú. Dnes má spolu s ostatnými knihami Starého zákona centrálne postavenie aj v židovskej literatúre; no najväčší význam pre židovstvo má zbierka komentárov Tóry, známa pod menom Talmud ( L144;12).

Ide o tieto knihy:

Prvá kniha Mojžišova
Druhá kniha Mojžišova
Tretia kniha Mojžišova
Štvrtá kniha Mojžišova
Piata kniha Mojžišova