FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Inteligencia slovenská

inteligencia slovenská

- sociálna skupina v sociálnej štruktúre slovenskej spoločnosti zaoberajúca sa duševnou prácou.

V stredoveku na Slovensku bolo jadrom inteligencie kresťanské duchovenstvo.

V novoveku (s rozvojom kapitalizmu) pribúda technická, ekonomická, administrativna, tvorivá vedecká a umelecká inteligencia. Na konci 18. storočia pôsobí na Slovensku asi 10 tisíc príslušníkov inteligencie, v polovici 19. stor. okolo 20 tisíc, na začiatku 20. stor. aso 43 tisíc.

-------------------------
inteligencia slovenská>