FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

18. Stor.

17. stor. 19. stor.

Na pápežskom stolci sú: Inocent XII. (1691-1700), Klement XI. (1700-1721), Inocent XIII. (1721-1724), Benedikt XIII. (1724-1730), Klement XII. (1730-1740), Benedikt XIV. (1740-1758), Klement XIII. (1758-1769), Klement XIV. (1769-1774), Pius VI. (1775-1799)

18. stor.
- osvietenstvo dospieva do svojej klasickej podoby vo Francúzsku (cf. francúzske osvietenstvo)
- nové, nepejorativne chápanie termínu ' tolerancia'

1700
- založenie Pruskej akadémie vied; prvým prezidentom jej zakladateľ G. W. Leibniz

1701-1714
- vojna o španielske dedičstvo

1702-1704
- povstanie camisardov v juhovýchodnom Francúzsku

1703-1711
- povstanie Františka II. Rákocziho

1704-1706
- rad vojenských úspechov protifrancúzskej koalície v ríši i v Španielsku

1705-1714
- sochárska výzdoba Karlovho mostu v Prahe

1706
- 28. 12. P. Bayle +

1707
- zákon o únii medzi Anglickom a Škótskom; napriek deklarovanej rovnopráv- vnosti sa Škótsko dostalo do závislého postavenia; od tej doby sa stále častejšie používa termín Veľká Británia

1708
- tajná zmluva švédskeho kráľa Karola XII. s kozáckym hajtmanom Mazepom o pomoci kozákov proti Petrovi I.; zámer sa nepodaril, kozáci Mazepu opustili

1709
- začiatok výroby bieleho porcelánu v Meissen

1710
- Berkeley: 'Treatise concerning the principles of human knowledge': gnozeologický subjektivizmus

1711-1776
- D. Hume

1712-1778
- J.-J. Rousseeau

1713
- Collins: 'A Discourse on Freethinking'

1714
- Leibniz napísal spis 'Monadológia'

1715-1774
- Ľudovít XV. francúzskym kráľom; pokračovanie absolutistickej vnútornej a výbojnej vonkajšej politiky; vnutorné rozpory v krajine sa priostrili

1716
- G. W. Leibniz +

1717-1719
- neuspech pokusu obnoviť španielsku veľmocenskú politiku; potlačený v zárodku alianciou západných mocností r. 1719

1718
- Chleby prvotín Alexandra Máčaya

1719
- román Robinson Crusoe od D. Defoea

1720
- vznik Sardínskeho kráľovstva; Rakúsko postúpilo Savojsku Sardíniu výmenou za Sicíliu

1721-1742
- Robert Walpole britským ministerským predsedom; mierová zahraničná politika; začiatky anglického parlamentarizmu

1722
- Biblia sacra Mateja Bela a Daniela Krmana. Vznikla na základe Biblie kralickej. Zohrala významnú úlohu pri šírení a upevňovaní spisovnej bibličtiny medzi evanjelíkmi na Slovensku

1723-1789
- P. H. D. von (de) Holbach

1724-1804
- I. Kant

1725
- založenie Imperátorskej akadémie vied v Peterburgu; prvá ruská vedecká inštitúcia; stredisko vzdelanosti a vedeckého bádania

1726
- Nemec Jakob Leupold prvýkrát opisuje osobnú váhu

1727
- St. Hales študuje fyzikálne príčiny pohybu miazgy, najmä vplyv Slnka

1728
- 27. 5. - 26. 6.: Ch.-L. de Montesquieu na Slovensku; bol v Bratislave, Kremnici, v Banskej Štiavnici a v Novej Bani. Zaujímal sa hlavne o snemovacie rokovanie. Boli otrasené jeho ilúzie o uhorskom stavovskom zriadení; napriek tomu sa jeho idey stali oporou uhorskej šlachty v boji proti viedenskému centralizmu

1728-1731
- pobyt G. Berkeleyho v Severnej Amerike - G. Berkeley sa niekedy pokladá za zakladateľa severoamerickej filozofie

1729
- vydanie Koniášovho zoznamu zakázaných kníh; vrchol protireformačných snáh potláčať nekatolícke, t. j. prevažne české knihy

1730
- A. de Moivre použil pre mocniny komplexných čísiel formulu neskôr nazvanú de Moivrová

------------
18. stor.>

18. stor./1 >